viafabbri43.net
Scatti
Traduzioni

FRANCESCO
La biografia

NOTIZIE
News da Pŕvana

DISCOGRAFIA
Album e testi

BIBLIOGRAFIA
Libri di/su Guccini

SCATTI
Foto gucciniane

MISCELLANEA
Materiale vario e raro

TRADUZIONI
Guccini in Esperanto

Il vecchio e il bambino, le traduzioniLE VIEUX ET L'ENFANT [Il vecchio e il bambino] Torna dietro
Traduzione francese di Riccardo Venturi

Francese
Un vieux et un enfant allaient vers le soir,
tous les deux ensemble, la main dans la main
Et, loin, se levait de la rouge poussičre,
Le soleil brillait d'une fausse lumičre.
La plaine infinie s'étendait sans bornes
ŕ la limite du regard, dans le soir si morne
il n'y avait personne, pas une âme vivante,
le paysage, ce n'était que des tours fumantes.


Les deux marchaient, le soleil se couchait,
le vieux parlait et, doucement, pleurait.
Il était ailleurs, et ses yeux mouillés
flânaient dans les ręves de son temps passé.
Les vieux ont subi les outrages du temps,
ils męlent les ręves ŕ la verité,
ils ne savent plus dire ce qu'il y a de vrai
ou de faux dans leurs ręves ou dans leurs pensées.

Le vieux dit ŕ l'enfant, le regard inquiet:
"Imagine, tout ça était couvert de blé.
Imagine les fruits, imagine les fleurs
et pense aux voix, et pense aux couleurs.
Et sur cette plaine qui dans le ciel se perd
les arbres fleurissaient et tout était vert,
la pluie tombait, l'homme et les saisons
le rythme du soleil suivaient ŕ l'unisson.

L'enfant s'arręta d'un air morfondu,
ses yeux regardaient des choses jamais vues.
Puis, d'une voix tendre, il dit ŕ l'ancętre
"J'aime bien les fables, conte-m'en une autre".THE OLD MAN AND THE CHILD [Il vecchio e il bambino] Torna dietro
Traduzione inglese di Daniele Nicolucci

Inglese
An old man and a child took each other's hand
and went together towards the evening,
the red dust lifted in the distance
and the sun shone unreal light
The immense plain seemed to reach
up to where a man's eye could look at
and all around there was no one,
only the gloomy outline of towers of smoke

The two walked, the day fell,
the old man spoke and softly cried;
with a vacant soul, with wet eyes
he followed the memory of past myths
Old people suffer the ravages of the years,
they cannot distinguish the true from the dreams;
old people cannot, in their thoughts,
distinguish in dreams the false from the true

The old man said, looking afar:
"Imagine this covered by wheat,
imagine the fruits and imagine the flowers,
and think of the voices and think of the colours
And on this plain, up to where it gets lost,
trees grew and everything was green;
the rain fell, the suns marked
the rhythm of man and of seasons"

The child stopped, his gaze was sad,
and his eyes looked at things never seen;
and then told the old man, with dreamy voice:
"I like fairy tales, tell me more"BĂTRÂNUL ŞI COPILUL [Il vecchio e il bambino] Torna dietro
Traduzione romena di Corina Petroff

Romeno
Un bătrân şi un copil se luară de mână
şi merseră împreună în întâmpinarea serii.
Praful roşu se ridica în depărtare
şi soarele strălucea cu o lumină neadevărată.
Câmpia imensă părea că se întinde
până unde ochiul omenesc putea să privească
şi cât vezi cu ochii nu era nimeni,
numai tenebrosul contur al turnurilor de fum.

Cei doi mergeau, ziua apunea,
bătrânul vorbea şi plângea încet.
Cu sufletul absent şi cu ochii umezi
urmărea amintirea miturilor trecute.
Bătrânii se supun trecerii anilor,
nu ştiu să deosebească adevărul de visuri,
bătrânii nu ştiu, în mintea lor,
Să deosebească în vis ce e fals de adevăr.

Bătrânul spunea privind în depărtare:
« Închipuie-ţi totul acoperit cu grâu,
închipuie-ţi fructele şi-nchipui-ţi florile,
gândeşte-te la glasuri şi gindeşte-te la culori.>>
Şi pe câmpia aceasta până-n depărtare
creşteau copaci şi totul înverzea
ploaia cădea, sorii scandau
ritmul omului şi al anotimpurilor.

Copilul se opri, privirea-i era tristă,
iar ochii lui priveau lucruri nemaivăzute
Mai apoi îi zise bătrânului cu un glas visător
"Îmi plac basmele, mai spune-mi şi altele."MALJUNULO KAJ INFANO [Il vecchio e il bambino] Torna dietro
Traduzione in esperanto di Renato Corsetti

Esperanto
Jen iris du homoj maljuna kaj juna
promene renkonte al horo vespera
Pulvora kurteno ruĝigis la fonon
dum brilis la suno per lumo malvera
la vasta ebeno senfine ebenis
ĝis homa okulo sukcesis alveni
malestis homspuroj la tutan ĉirkaŭon
nur sombraj konturoj de turoj el fumo

La du plupromenis la tago forsvenis
kaj la maljunulo plorante parolis
kun fora animo malsekaj okuloj
postvagis memorojn pri tagoj pasintaj
maljunuloj suferas ruinojn pro aĝo
ne povas distingi realon de revoj
maljunuloj ne scias en sia memoro
distingi en revoj malveron de vero.

Kaj li diris plue pri tiu ebeno:
"Imagu ĉi tion kovrata per greno
imag la fruktojn imagu la florojn
kaj ĝuu la voĉojn la buntajn kolorojn
ĉi tie ĝis vido en foro sin perdis
kreskadis la arboj kaj ĉio brilverdis
kaj falis la pluvo kaj markis la sunoj
la ritmon por homoj kaj por la sezono"j.
Ekhaltis la knabo kun stranga mieno
ĉar antaŭ li estis tutnova mirsceno
kaj la maljunulon li petis rev-voĉe:
"Mi ŝatas fabelojn, nun pliajn rakontu".


Menu rapido: Biografia | Notizie | Discografia | Bibliografia | Foto | Extras | Traduzioni


Copyleft Copyleft 2004-2012. Brugnoni / Ciofanskj. Lo chiamavano «disclaimer».
viafabbri43.net č un sito archiviato nel 2012. Il sito ufficiale di Francesco Guccini č www.francescoguccini.it
Sito disegnato da Diego Brugnoni e Pietro Gregorini.